B-KON arbetar inom följande områden: 

-Konstruktionsritningar för husbyggnad

-Statiska hållfasthetsberäkningar

-Sakkunnig inom bygg

-Projektledning

-Upphandling av entreprenader